Foreningen Samten Tse Charitable Society Danmark

Om foreningen

Hendes Eminence Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche har givet belæringer i Danmark hvert år siden 2003, hvor Rinpoche blev inviteret til København første gang. I årenes løb har Rinpoche givet tilflugt til mange danskere og inspirerer fortsat hvert år både “nye” og “gamle” buddhister i deres studier og praksis gennem sin meget klare, direkte og vedkommende undervisning. Foreningen Samten Tse Charitable Society Danmark blev stiftet i 2017 og står under Rinpoches spirituelle ledelse. Foreningen er ansvarlig for at organisere Rinpoches programmer i Danmark. Foreningen fungerer desuden som samlingspunkt for de studerende, der ønsker at deltage i Rinpoches undervisning samt at studere og praktisere sammen. Samten Tse Danmark videreformidler også information om aktiviteter i Mindrolling International og Samten Tse Charitable Society.

Hvis du ønsker at anmode om medlemskab af foreningen, bedes du sende en mail til info@samtentse.dk. Vi takker på forhånd for din interesse.


 

The Association Samten Tse Charitable Society Danmark

About the association

Her Eminence Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche has been giving teachings in Denmark every year since 2003, when Rinpoche was invited to Copenhagen for the first time.
Over the years Rinpoche has given refuge to many Danes and continues through Rinpoche’s very clear and direct way of teaching to inspire both “new” and “old” Buddhists in their studies and practices.
The Association Samten Tse Denmark was founded in 2017 and is under Rinpoche's spiritual leadership. The association is responsible for organizing Rinpoche's programs in Denmark. The association also serves as a gathering point for students who wish to participate in Rinpoche's teaching as well as studying and practicing together. Samten Tse Denmark also forwards information about activities in Mindrolling International and Samten Tse Charitable Society.

Please send a mail to info@samtentse.dk if you would like to apply to become a member of the association. We thank you in advance for your kind interest.